Σπίτι > Νέα > Περιεχόμενο
Ταξινόμηση καρέκλες γραφείου
- Aug 14, 2018 -

Από τη σύνθεση του υλικού, μπορεί να χωριστεί σε: καρέκλες γραφείου από δέρμα, καρέκλες γραφείου από δέρμα pu, καρέκλες γραφείου ύφασμα, καρέκλες γραφείου ματιών, πλαστικές καρέκλες γραφείου.

Από τον τύπο χρήσης, μπορεί να χωριστεί σε: Boss Chair, εργασία καρέκλα, καρέκλα του προσωπικού, εκτελεστικό πρόεδρος, καρέκλα συνεδρίου, καρέκλα συνάντησης, εργονομική καρέκλα.

Από τη χρήση της κατάστασης υπάρχουν κυρίως γραφεία, ανοικτά γραφεία προσωπικού, αίθουσες συνεδριάσεων, αναγνωστήρια, αίθουσες βιβλιοθηκών, αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, αίθουσες προσωπικού, κυλικείο προσωπικού κ.ο.κ.


Related Products